Wednesday, March 8, 2017

Cchc Logos Group

Sefyll- co-Creating Healthy Change Project - Service User Involvement Officer: Temporary Post

18 hours per week
Salary scale NJC Point: 28 (£24,7817 pro rata), 6% non-contributory pension

We are looking for an enthusiastic, skilled and committed person for a 4 month period to end July 2017. The Project involves people who access mental health services and in particular, community mental health teams, in the development and delivery of services.

Cavamh strives to be an equal opportunities employer. We welcome applications that reflect the diversity of the communities in which we work, including people with experience of mental health services.

Application packs are available to download here or send an A4 SAE (£1.27) to:

cavamh,
84, Glebe St,PenarthVale of Glamorgan, CF64 1EF

Mark outer envelope “Sefyll Job Application”

Applications by CV will not be accepted.

Closing date for applications:9am Monday March 20 th 2017
Short listing: March 20 th 2017Interviews: Friday March 24 th

DBS check required on conditional offer of post.

Prosiect Gwneud Newid Iach ar y Cyd Sefyll - Swyddog Cydweithio gyda Defnyddwyr Gwasanaeth : Swydd Dros Dro

18 awr yr wythnos
Pwynt graddfa cyflog NJC: 28 (£24,7817 pro rata)
6% pensiwn anghyfrannol

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, medrus ac ymroddgar i weithio am gyfnod o 4 mis hyd at ddiwedd Gorffennaf 2017. Fel rhan o’r Prosiect, byddwn yn cydweithio gyda phobl sy’n manteisio ar wasanaethau Iechyd Meddwl ac yn benodol, timau iechyd meddwl cymunedol, i fynd ati i ddatblygu a chynnig gwasanaethau.

Mae Cavamh yn ymdrechu i fod yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau sy’n adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn gweithio ynddyn nhw, gan gynnwys pobl sydd wedi manteisio ar wasanaethau iechyd meddwl eisoes.

Mae pecynnau cais ar gael i'w lawrlwytho yma neu anfonwch amlen gyda stamp a chyfeiriad (£ 1.27) i:

Cavamh,
84, Stryd Glebe,
Penarth
Bro Morgannwg, CF64 1EF

Ysgrifennwch “Cais Swydd Sefyll” ar yr amlen

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau CV

Dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau: 9yb ar ddydd Llun Mawrth yr 20fed 2017Rhestr fer: Mawrth yr 20fed 2017 Cyfweliadau: Dydd Gwener Mawrth y 24ain Bydd angen gwiriad DBS yn dilyn cynnig amodol o’r swydd

Back to all news